ԷՍԳ
Թղթային շարքի տեսանյութ

CTG
Թղթային շարքի տեսանյութ

● Բոլոր հայտնի ապրանքանիշերի CTG պտղի մոնիտորը
● Թուղթը համատեղելի է EDAN MFM2, COMEN STAR5000C, SEERIR 618B, ENAN MAFM, HP M13515, MT-325 և այլն:
● Կարող է օգտագործվել հիվանդանոցում:

Ուլտրաձայնային թղթի շարքի տեսանյութ

Թուղթը համատեղելի է UP-811/8550/860/890, UP-895/897 և այլն: